SESA20 Udornthani

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Username :
Password :
[เจ้าหน้าที่ โรงเรียน]
Total School :64 โรง
On line : 1 โรง

[41032003]


WebSite หน่วยงาน >> : : : : : : WebSite ภายใน >>
วันที่ : 11 / ส.ค. / 2560
[ประชุม/อบรม ]

เข้าชมแล้ว : (481 )
การประชุม ผอ.กลุ่มบุคคลทั้วประเทศ >>>
    สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 5 อุดรธานี 
วันที่ : 8 / ส.ค. / 2560
[ประชุม/อบรม ]

เข้าชมแล้ว : (180 )
ประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างบริหารงานบุคคล >>>
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ กำหนดประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล ๔ ภูมิภาค ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560
วันที่ : 6 / ส.ค. / 2560
[ประชุม/อบรม ]

เข้าชมแล้ว : (100 )
ทีม ICT กำลังดำเนินการ >>>
    ทีม กำลัง ดำเนินการพัฒนาระบบ เวบๆซด์ ของเขตพื้นที่


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00014 : การตั้งค่า Proxy รับ Internet(52/0)
admin
1 ส.ค. 2559 : 20:30
00002 : แจ้งโรงเรียน Download ไฟล์ข้อมูล(116/2)
admin
27 เม.ย. 2553 : 15:24


โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ผอ. : นายบรรจบ  พรหมถาวร
Url : www.pbr.ac.th
Mail : pook_pr5@hotmail.com
Phone: 042258141

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
ผอ. : นางสาวกุลสมบัติ หินซุย
Url : www.udonthanipittayakhom.ac.th/
Mail : chat_n2554@hotmail.com
Phone: 04220-6140

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ผอ. : นายอาวุธ ท้าวเนาว์
Url : www.wangsammowit.ac.th
Mail : wangsammowit@gmailcom
Phone: 042387593

โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ผอ. : นายศิริวัฒน์ มงคล
Url : www.jomsripit.ac.th
Mail :
Phone: 042-219854
ภาพ
ID
ชื่อ
URL
Type
1689viagra from indiahttp://via3indian.com/#5.html 8
1688viagra from indiahttp://via3indian.com/#5.html 8
1687viagra from indiahttp://via3indian.com/#5.html 8
1686viagra from indiahttp://via3indian.com/#5.html 8
1685indian viagrahttp://via3indian.com/#5.html 8


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี
Phone : 042-123173 , Fax : 042- 123174
Website : http://182.93.221.52